top of page

หลักสูตร Information Technology for IT Manager 1 Day 
หลักการและเหตุผล : 
          คนทำงานไอที หรือเราๆท่านๆที่ทำงานด้านไอที อยากที่จะปรับปรุงตัวเองเพื่อปฏิบัติงานในฐานะผู้นำของฝ่ายไอทีการเตรียมพร้อมตัวเองนอกเหนือจากวุฒิที่ได้ร่ำเรียนมาแล้ว  ประสบการณ์งานจริงถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานเส้นทางนี้ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ก่อนที่จะเป็น IT Manager ต้องรู้ก่อนว่า เราต้องทำหน้าที่อะไหร่บ้าง วีธีการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง คุณสมบัติไหนที่เราไม่มีก็ต้องไปศึกษา ฝึกอบรม พยามให้มีคุณสมบัติที่องค์กร บริษัทที่เขาต้องการ ค่อยศึกษาเพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆ
 
วัตถุประสงค์ : 
•    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจกับประสบการณ์จริงในการทำงานด้านระบบสารสนเทศ
•    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดดัชนีชี้วัดเป้าหมาย วางแผน มอบหมายงาน และปรับแผนโครงการให้สอดคล้องกับบริษัท ที่ผู้จัดการไอทีนั้นปฏิบัติหน้าทีอยู่
•    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารทีมงานในฝ่ายไอที(IT Department)  การประสานงานผู้บังคับบัญชาระดับกลาง(Managers)  และ ผู้ปฏิบัติงานจริง 
•    เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการด้านบริหาร วางแผน PDCA พัฒนาปรับปรุงตัวเอง ให้สามารถดูแลควบคุมงานระบบสารสนเทศทั้งระบบขององค์กรหรือบริษัท หรือ โรงงานที่ได้รับผิดชอบ 


เนื้อหาการอบรม : 
1.    การวางแผนกลยุทธ์ นโยบาย ควบคุม Operating and Capital Budgets ที่เกี่ยวข้องกับ IT ทั้งหมด
2.    การบริหารจัดกระบวนการทำงานงานฝ่าย IT Procedure, IT Policy, IT Regulation
3.    การบริหารจัดการทีม กำหนด วางแผนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สอดคล้องกับธุรกิจ
4.    การบริหารจัดการ support การตอบสนองต่อปัญหาตามข้อตกลง(SLA) , ITIL
5.    การบริหารจัดการNetworking Infrastructure system, Server Farm, License
6.    Information Security system การจัดการความปลอดภัย ISO 27001
7.    การบริหารจัดการทรัพย์สิน Hardware & Software, Inventory 
8.    พัฒนา วางแผนในเรื่อง Implement ระบบใหม่ๆในองค์กร BI, Barcode, Online Marketing
9.    การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ
10.    การพัฒนาระบบงาน Software Design System ( System Analysis)
11.    การจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานทั้งองค์กร
12.    การติดตั้งระบบ ERP ให้กับองค์กร

วีธีสมัครเข้าอบรม
ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
มาที่บัญชี บริษัท สยาม เน็ตเวิร์คเกอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 009-061877-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขที่ 128-2-30474-8 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 173-255200-2 สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
จากนั้น Inbox Register มาที่ FB : Siam Networker [dot] COM
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล : xxxxx
Email : xxxx
Mobile : xxxx
 

หลักสูตร Information Technology for IT Manager 1 Day

฿5,000.00 Regular Price
฿3,000.00Sale Price
    bottom of page